Ze względu na problemy organizacyjne związane z pandemią zajęcia są na ten moment zawieszone, ale prowadzimy nabór i będziemy się starać zorganizować ponownie regularne zajęcie. Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z instruktorem prowadzącym. Pozwoli nam to wrócić szybciej! Dziękujemy!

Tomasz Kostański
+48 883 961 320
email: sfa@aramis.pl