Fence 4U – warsztaty – 15 – 16 września 2018

Fence 4U – międzynarodowa konferencja szermiercza, której druga część odbywa się w Krakowie. Reprezentanci Hiszpanii, Szwecji i Polski będą wymieniać się doświdczeniami i praktykami treningowymi. Z Hiszpanii – La Robera sala d’Armes a ze Szwecji – Göteborgs Historiska Fäktskola – organizatorzy słynnego turnieju Swordfish.

Fit Szermierka

FIT SZERMIERKA Jesteśmy stworzeni do ruchu. Wszelkie zawody sportowe – lekkoatletyczne, gimnastyczne, siłowe, gier zespołowych czy sztuk walki opierają się na ruchu. Uzyskiwane wyniki w poszczególnych dyscyplinach są fantastyczne. Zachwycają nas, a także budują podziw dla sportowców, którzy ciężką pracą, determinacją i talentem przesuwają granice ludzkich możliwości. Dotyczy to jednak wąskiej grupy ludzi, którzy życie…